Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (γνωστή και με τα αρχικά της, Σ.Ε.Α.Π.), είναι στρατιωτική σχολή όπου εκπαιδεύονται οι Υποψήφιοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ) Ελλάδας και Κύπρου προκειμενου να πάρουν το βαθμό του Δόκιμου Εφέδρου Αξιωματικού (ΔΕΑ). Επιπρόσθετα, εκτός από τους ΥΕΑ του Πεζικού, εκεί εκπαιδεύονται και οι ΥΕΑ του Ναυτικού και τις Αεροπορίας (Κύπρου). Βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και η φοίτηση διαρκεί τέσσερις μήνες. Η τετράμηνη θητεία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο δίμηνο (αλφάς ή άλφα, Α΄ ΥΕΑ ή ΥΕΑ/Α, διοικούμενοι) και το δεύτερο (βητάς, Β΄ ΥΕΑ ή ΥΕΑ/Β, διοικούντες).
Η φοίτηση στην Σ.Ε.Α.Π. περιλαμβάνει καθημερινή γυμναστική άσκηση, ασκήσεις πειθαρχίας καθώς επίσης και εκπαίδευση σε όλα τα όπλα του πεζικού. Πρόκειται για μία μόνο από τις διάφορες σχολές εφέδρων αξιωματικών του στρατού ξηράς. Οι μαθητές της Σ.Ε.Α.Π. με το τέλος της εκπαίδευσής τους ονομάζονται Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (Δ.Ε.Α.) και τοποθετούνται στις μονάδες πεζικού του Στρατού Ξηράς (ή αναλόγως Αεροπορίας, Ναυτικού, Στρατονομίας). Συνήθως τους ανατίθενται καθήκοντα διμοιρίτη (επικεφαλής διμοιρίας) και υπηρεσίες αξιωματικών (αξιωματικός υπηρεσίας μονάδας κ.λπ.). Απολύονται από τις τάξεις του στρατού ως έφεδροι ανθυπολοχαγοί ενώ, επιπρόσθετα, οι εξ Ελλάδος Δ.Ε.Α. υπηρετούν πέντε μήνες περισσότερους από τους απλούς στρατιώτες. Στην εφεδρεία φτάνουν μέχρι τον βαθμό του ταγματάρχη.