Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

"ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" & ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ

 

Επιστολή του Διευθυντή του Πολιτικού Γραφείου του Σ. Βενιζέλου, Τ. Κεραμειανίδη, προς το Γενικό Επιτελείο Στρατού σχετικά με την απόσπαση του έφεδρου ανθυπολοχαγού Αρ. Πανταζή.
Επιστολή εφέδρου προς τον Ε.Βενιζέλο σχετικά με την αξία των εφέδρων αξιωματικών.

Υπόμνημα των εφέδρων αξιωματικών του Στρατού Εθνικής Αμύνης που μονιμοποιήθηκαν προς τον Ε. Βενιζέλο σχετικά με την αποκατάσταση των αδικιών κατά τις προαγωγές των αξιωματικών.Ίδρυση Ουλαμού Εφέδρων Αξιωματικών


(Πηγή:https://www.venizelos-foundation.gr/el/psifiako-arxeio-2/)
Οι αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος, που σχετίζονται με τη ζωή και τη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου και χρονολογικά καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960, αποτελούνται από κατηγορίες χειρογράφων, γραφιστικού (ταχυδρομικές κάρτες και λιθογραφίες – αφίσες), φωτογραφικού και χαρτογραφικού υλικού