Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

The Role of the Greek Officer Corps in the Resistance

by ANDRE GEROLYMATOS

In April of 1940, the number of permanent active officers reached approximately 4,980.
To this number were added 300 cadets from the military academy and 50 warrant-officers who were advanced to the rank of second lieutenant, which extended the total number of officers to 5,180. The attrition caused by the war reduced this number by approximately 313 killed and 476 severely wounded, so that by the beginning of the occupation there were approximately 4,391 permanent officers.To a great extent, these officers suffered the highest percentage of casualties, which, according to established figures, reached 6.9% dead and 9% wounded. In contrast, the rate among reserve officers was 1.7% dead, while for the professional reserve officers recalled into active service the rate was 1.1% dead and 1.8% wounded.
As of April 2, 1940, the order of battle of the permanent Greek officers was as follows: 3,413 combat officers; 1,567 non-combat officers; 300 officer cadets-officers about to retire, left a total of 200 new officers); 10,000 reserve officers.
The complete breakdown of casualties was as follows:
DEAD
Permanent Active Officers: 313
Permanent Retired Officers: 34
Reserve Officers: 342
WOUNDED
Permanent Active Officers: 476
Permanent Retired Officers: 53
Reserve Officers: 955
http://thesis.haverford.edu/dspace/bitstream/handle/10066/5380/Gerolymatos_11_3.pdf?sequence=1

Δεν υπάρχουν σχόλια: