Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2011

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός του Πυροβολικού το 1936

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός του Πυροβολικού
Τόπος Χρονολογία 1936 c. Διαστάσεις 7x5,5 Μέγεθος Κωδικός STR.065

ΠΗΓΗ: Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο http://www.elia.org.gr/