Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο ανθυπολοχαγός Λεωνίδας Γεωργίου ...θυμάται!

Δεν υπάρχουν σχόλια: