Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΑ ΛΟΚ-Δημήτριος Τσαμκιράνης-Κύπρος 22 Ιουλίου 1974