Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Ονομασία ΔΕΑ σε ΄Εφεδρους Ανθυπολοχαγούς

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό κόμβο ''ΔΙΑΥΓΕΙΑ'' αποφασίζονται τα εξής:
1. Ονομάζουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Α.Ν. 833/1937 και του άρθρου 6 του ΝΔ 4102/1960, έφεδρους Ανθυπολοχαγούς και τους εγγράφουμε στα στελέχη των Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, τους παρακάτω Δόκιμους Έφεδρους Αξιωματικούς, της 2010 Δ΄ ΕΣΣΟ.
(Κάντε κλικ στον παρακάτω κόμβο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και κατόπιν λήψη αρχείου για παραπομπή στη σχετική απόφαση) http://et.diavgeia.gov.gr/f/ypetha/ada/%CE%92%CE%9F%CE%9D16-%CE%92%CE%94%CE%A5
(Πηγή:kranosgr.blogspot.com)