Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

"Σχολή Πυροβολικού:Παράδοση του εμβλήματος της σχολής στους νέους μαθητές Υ.Ε.Α"