Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

ΑΓΗΜΑ ΙΛΗΣ ΥΕΑ
(Πηγή: Υοutube-Χρήστης: )