Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ


ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

L21B ΕΣ 806 (ΠΑΝΩ ΔΕΞΙΑ-ΔΕΑ)

ΠΗΓΗ:http://hellenicarmyaviationhistory.wordpress.com