Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Έφεδρος Αξιωματικός 1940-1941

Έφεδρος Αξιωματικός 31/01/1941
Έφεδρος Αξιωματικός στο Χωριό Μότσανη Αλβανίας 20 Δεκεμβρίου 1940
(Πηγή:http://atheofobos2.blogspot.com)