Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Tελετή Oρκωμοσίας του 221ου Σχολείου ΣΕΑ/Μ

(Πηγή:http://www.hellenicnavy.gr)