Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 1986 Β ΕΣΣΟ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΧΙΑΣ 86 Β' ΕΣΣΟ
(Πηγή:Απο το προσωπικό αρχείο του Ε.Α κου Παπασταματίου Νικόλαου)