Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ


Α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ
(Απο το Ιστορικό Αρχείο ΓΕΣ/ΔΙΣ)
Β.ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 Μετά τις αθρόες αποστρατείες και αποτάξεις του 1935, το ιπτάμενο προσωπικό ήταν κάτω από κάθε ανεκτό όριο επάνδρωσης. Όταν μάλιστα προς το τέλος της δεκαετίας του ’30 άρχισαν να πυκνώνουν τα σύννεφα του πολέμου, κατέστη περισσότερο φανερό ότι ήταν άμεση ανάγκη να καλυφθούν όλες οι απαιτήσεις σε προσωπικό, κυρίως σε ιπταμένους, για να μπορέσει η Αεροπορία να εκπληρώσει την αποστολή της. Από το 1936, με τον Αναγκαστικό Νόμο 245/7.10.36,προβλέφτηκε η ίδρυση σχολών παραγωγής εφέδρων. Με το άρθρο 31 του νόμου αυτού δινόταν η δυνατότητα ίδρυσης Σχολής Αξιωματικών για εφέδρους ανθυποσμηναγούς χειριστές και με τοάρθρο 34 Σχολής Υπαξιωματικών, όταν οι συνθήκες θα το επέτρεπαν, για την παραγωγή εφέδρων σμηνιών χειριστών.
Το 1939 όμως οι πιθανότητες να ευρεθεί η χώρα σε εμπόλεμηκατάσταση είχαν αυξηθεί δραματικά και η ανάγκη απόκτησης όσο το δυνατόν περισσότερων αεροπλάνων ήταν άμεση και επιτακτική.Έτσι, παράλληλα με τις αναγκαίες παραγγελίες αεροσκαφών, ο Αναγκαστικός Νόμος 1770/30.5.39 έδωσε τη δυνατότητα σε αποφοίτους των Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών του Στρατού, εφόσον επιθυμούσαν, να αποσπαστούν στην Αεροπορία, για εκπαίδευση χειριστή ή πληρώματος. Με απόφαση των υπουργών Αεροπορίας και Στρατιωτικών, που ακολούθησε αμέσως, κλήθηκαν και παρουσιάστηκαν τον Ιούνιο του 1939 στη Λάρισα 22 Ανθυπασπιστές, απόφοιτοι των Σχολών Εφέδρων Κέρκυρας, Σύρου και Θεσσαλονίκης. Με την ίδια υπουργική απόφαση δημιουργήθηκε Σχολή Εφέδρων Χειριστών στη Λάρισα από έμπειρους και καταξιωμένους εκπαιδευτές της Σχολής Αεροπορίας, ως τμήμα αυτής.
Γ. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Κατά τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-13 καθιερώθηκε ο θεσμός των εφέδρων Αξιωματικών προερχομένων από τις τάξεις του Εμπορικού Ναυτικού. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε η ανάγκη σε Αξιωματικούς οπότε και δημιουργήθηκε η Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών προερχόμενοι από τις τάξεις του Ε.Ν . Η Σχολή αυτή λειτούργησε από το 1917 μέχρι το 1918 στη Ελλάδα επί του θωρηκτού ‘ΛΗΜΝΟΣ’. Τον Μάρτιο του 1942 λειτούργησε η Σχολή στο Κεντρικό Προγυμναστήριο Αλεξανδρείας και το 1946 μεταφέρθηκε στην Ελλάδα επί του Β.Π ‘ΣΑΛΑΜΙΣ’ με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Μαχίμων Αξιωματικών (Σ.Ε.Μ.Α). Το 1948 η Σ.Ε.Μ.Α υπήχθη στο Κ.Ε ΠΑΛΑΣΚΑΣ και λειτούργησε συνεχώς ως ανεξάρτητη σχολή μέχρι το 1958 ενώ το 1953 μετονομάσθηκε σε Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών (Σ.Ε.Α). Τέλος το Σεπτέμβριο του 1948 η Σ.Ε.Α προσαρτήθηκε στη Σχολή Ναυτιλίας και από το 1960 μετονομάσθηκε σε Σχολή Επίκουρων Αξιωματικών (Σ.Ε.Α). Σήμερα λειτουργούν α. Σχολείο Μαχίμων Επικούρων Αξιωματικών και β. Σχολείο Ιατρών Επικούρων Αξιωματικών.