Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Αλβανικό Μέτωπο -Ιανουάριος 1941

Αλβανικό Μέτωπο -Ιανουάριος 1941

Ιωάννης Μουστάκης

Έφεδρ.Αξιωμ/κός
Διοικητής 6ου Λόχου
2ου Τ/τος 24ου Σ/τος
VIII Μεραρχίας

Σπυρίδων Τέντας
Στρατιωτικός Ιατρός24ου Σ/τος
VIII Μεραρχίας

Οδυσσέας Αλεπουδέλης(Οδυσσέας Ελύτης)
Έφ. Αξ/κός Δ/τής Διμοιρίας
στον 4ο και, κατόπιν, στον 6ο Λόχο 2ου Τάγματος του 24ου Συντάγματος
VIII Μεραρχίας

(Πηγή: Αρχείο Γ.Μουστάκη-7.10.2011)