Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ efedros.blogspot.com

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,

Παρακαλώ όπως προβείτε στη διόρθωση του συνδέσμου http://saep.army.gr/index.php?page=7 όπου η Σχολή ΥΕΑ αναφέρεται σε σειρά 5η και ειδικότερα απο το εσφαλμένο: • Προκεχωρημένο Λγών (ΕΠ)
  Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ ύστερα από την αποφοίτησή τους από το αντίστοιχο τμήμα του ΚΕΤΘ/ΣΑΤΘ.
 • Βασικό Ανθστών (ΕΠ)
  Αμέσως μετά την αποφοίτηση από το τμήμα Λοιπών ΟΣ της ΣΠΖ. Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ.
 • Μονίμων Λχιών (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ Μον. Λοχίες (ΕΠ), απόφοιτοι ΣΜΥ τάξεως εκάστου έτους. Η εκπαίδευσή τους στο Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας - Πληροφορικής της ΣΑΕΠ διαρκεί 6 εβδομάδες.
 • Σχολείο ΕΠΟΠ (ΕΠ)
  Οι καταταγέντες στα ΚΕΝ ΕΠΟΠ (ΕΠ). Μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, συνεχίζουν στη ΣΑΕΠ για εκπαίδευση 6 εβδομάδων.
 • Έρευνας & Τεχνολογίας - Πληροφορικής, ΥΕΑ (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη ΣΔΒ (ως ΥΕΑ Β') αποσπώνται στη ΣΑΕΠ για 4 εβδομάδες.
 • Έρευνας & Τεχνολογίας - Πληροφορικής, Οπλιτών (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης στο εκάστοτε ΚΕΝ κατάταξής τους, προωθούνται στη ΣΑΕΠ για εξειδικευμένη εκπαίδευση στο αντικείμενό τους, για 2 εβδομάδες.


 • στο ορθό:


 • Προκεχωρημένο Λγών (ΕΠ)
  Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ ύστερα από την αποφοίτησή τους από το αντίστοιχο τμήμα του ΚΕΤΘ/ΣΑΤΘ.
 • Βασικό Ανθστών (ΕΠ)
  Αμέσως μετά την αποφοίτηση από το τμήμα Λοιπών ΟΣ της ΣΠΖ. Πρόσκληση με μέριμνα της ΔΕΠΛΗ/ΓΕΣ.
 • Έρευνας & Τεχνολογίας - Πληροφορικής, ΥΕΑ (ΕΠ)Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στη ΣΔΒ (ως ΥΕΑ Β') αποσπώνται στη ΣΑΕΠ για 4 εβδομάδες.
 • Μονίμων Λχιών (ΕΠ)
  Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ Μον. Λοχίες (ΕΠ), απόφοιτοι ΣΜΥ τάξεως εκάστου έτους. Η εκπαίδευσή τους στο Τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας - Πληροφορικής της ΣΑΕΠ διαρκεί 6 εβδομάδες.
 • Σχολείο ΕΠΟΠ (ΕΠ)
  Οι καταταγέντες στα ΚΕΝ ΕΠΟΠ (ΕΠ). Μετά τη συμπλήρωση της βασικής εκπαίδευσής τους, συνεχίζουν στη ΣΑΕΠ για εκπαίδευση 6 εβδομάδων.
 • Έρευνας & Τεχνολογίας - Πληροφορικής, Οπλιτών (ΕΠ)Οι επιλεγέντες για το ΣΕΠ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης στο εκάστοτε ΚΕΝ κατάταξής τους, προωθούνται στη ΣΑΕΠ για εξειδικευμένη εκπαίδευση στο στο αντικείμενό τους, για 2 εβδομάδες.


 • Παρακαλώ για την ενημέρωση μου.


  Μετά τιμής