Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ιστορικά Αφιερώματα (Video)
(Α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1917 & ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ

1912-1913 Βαλκανικοί Πόλεμοι

(B) ΠΕΡΙΟΔΟΣ A' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1917-1919)

ΜΕΡΟΣ 1
ΜΕΡΟΣ 2

ΜΕΡΟΣ 3
ΜΕΡΟΣ 4
(Γ) MΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922

ΜΕΡΟΣ 1ΜΈΡΟΣ 2ΜΕΡΟΣ 3ΜΕΡΟΣ 4ΜΕΡΟΣ 5

(Δ) ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1940 - 1945)
(Ε) ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1946 – 1949(ΣΤ) ΚΟΡΕΑ (1950-1955)


(Ζ) ΚΥΠΡΟΣ (1974)

ΜΕΡΟΣ 1
ΜΕΡΟΣ 2
ΦΑΚΕΛΟΙ


ΜΕΡΟΣ 1
ΜΕΡΟΣ 2

ΜΕΡΟΣ 3

ΜΕΡΟΣ 4


(Η) ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ (1975-ΣΗΜΕΡΑ)

ΙΜΙΑ 1996