Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2012

ΚΕΥΠ 1978


ΚΕΥΠ 1978 ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΔΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ


ΔΕΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΕ ΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΙΣ 8ΑΡΕΣ 1978-79


(Πηγή:Απο τον συνάδελφο Κων/νο Παπαβασιλείου)