Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

ΣΧΟΛΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ-L21B ΕΣ 806-1957(Πηγή:http://hellenicarmyaviationhistory.wordpress.com)