Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

Φωτογραφία Δ.Ε.Α 1939


Φωτογραφία Έλληνα Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού κατά το 1939
(Πηγή: Ντόντος Κανέλλος Ιστορικός συλλέκτης-
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000854421519)