Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 4 Αυγούστου 2012

Γρηγόρης Αυξεντίου έφεδρος ανθυπολοχαγός στα σύνορα


Γρηγόρης Αυξεντίου έφεδρος ανθυπολοχαγός στα σύνορα

(Πηγή:http://lekythos.library.ucy.ac.cy)