Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

ΙΛΗ ΥΕΑ

 (Πηγή:Facebook Group- Συνάδελφος Constantinos Psychogyios)