Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Ιστοσελίδα του Μουσείου Τύπου Πάτρας

 

 
(Πηγή:Ιστοσελίδα του Μουσείου Τύπου Πάτρας)