Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Ρητά Σχολών Εφέδρων Αξιωματικών


(1) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (ΣΕΑΠ)
 
ΡΗΤΟ:"Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων, μηδέ γένος πατέρων αισχυνέμεν»

(Πάντα να είσαι πρώτος και ανώτερος από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων)
 
Oμήρου Ιλιάδα, Ζ 208(2) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Υλικού Πολέμου
 
ΡΗΤΟ:"ΑΡΧΗ ΗΜΙΣΥ ΠΑΝΤΟΣ"
Το πρώτο στάδιο κάθε εγχειρήματος είναι το πιο σημαντικό
(κυρίως όσον αφορά την πραγματοποίησή του).
Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος(3) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών ΔιαβιβάσεωνΡΗΤΟ: "ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΝ" (Απέστειλε το περιστέρι).

«Και επισχών έτι ημέρας επτά ετέρας πάλιν εξαπέστειλεν την περιστεράν εκ της κιβωτού·και ανέστρεψεν πρός αυτόν η περιστερά το πρός εσπέραν και είχε φύλλον ελαίας κάρφος εν τω στόματι αυτής και έγνω Νωε ότι κεκόπακε το ύδωρ από της γης». (Γέννεσις 8, 10 -11).

Σε ελεύθερη απόδοση : «Και αφού ανέμεινε άλλες επτά ημέρες απέστειλε πάλι το περιστέρι από την κιβωτό. Κατά το βράδυ, το περιστέρι επέστρεψε σ' αυτόν και είχε στο ράμφος φύλλο ελιάς και (από αυτό) αντιλήφθηκε ο Νώε ότι τα νερά έχουν υποχωρήσει από τη γη». 
 
(4) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών ΤεθωρασκισμένωνΡΗΤΟ: "Όπου η Δόξα και το καθήκον"
 
(Εκεί όπου καλεί η δόξα και το καθήκον)

 
 
 

(5) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού


ΡΗΤΟ:  "ΙΣΧΥΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ"

 (Η ισχύς εξαρτάται - αποκτάται με τη γνώση).


(6) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Mηχανικού
 
ΡΗΤΟ: "ΑΜ' ΕΠΟΣ ΑΜ' ΕΡΓΟΝ" (Συγχρόνως με το λόγο και το έργο)
 
 
 
 
(7) Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Τεχνικού
ΡΗΤΟ: Ρητό: "ΘΕΛΕΙΝ ΕΣΤΙ ΔΥΝΑΣΘΑΙ"

(Εάν θέλεις, μπορείς. Η θέληση είναι δύναμη).
 
 σε επεξεργασία