Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

ΔΟΚΙΜΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΖΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (ΠΖ-Ο)