Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ευγενίδης Ιωάννης 1937

 
Θεσσαλονίκη 1937
Ευγενίδης Ιωάννης σε αναμνηστική φωτογραφία ως Έφεδρος Αξιωματικός

 
Ευγενίδης Ιωάννης - Έφεδρος Αξιωματικός
 
(ΠΗΓΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)