Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

'Εφεδρος Αξιωματικός 1937

 
'Εφεδρος Αξιωματικός του ‘’Πυροβολικού’’, Ευγενίδης Ιωάννης 1937
(Πηγή: "ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ" http://www.facebook.com/kanellos.dodos)