Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΧΗΓΟΣ ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ ΥΕΑ Α ΣΕΑΠ - 2010


(Πηγή: Facebook-Ομάδα: Σ.Ε.Α.Π 2010 312 Γ' ΕΣΣΟ)