Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Μαυρομάτης Γεώργιος του Ιωάννη

 
Μαυρομάτης Γεώργιος του Ιωάννη Έφεδρος ανθυπολοχαγός.
 
Γεννήθηκε στην Κατούνα το 1917. Ήταν αξιωματικός του 39ου Συντάγματος Ευζώνων. Φονεύθηκε στο ύψωμα Γκόλικο, ΝΑ του Τεπελενίου, στις 9 Μαρτίου 1941.
 
Τα στοιχεία είναι παρμένα από το βιβλίο ενός συμπολεμιστή του. Ένα βιβλίο με τίτλο "ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ...ΕΚΕΙΝΑ" που το έγραψε ο Δημήτριος κ. Κωταντούλας και το αφιέρωσε στον Μαυρομμάτη Γεώργιο του Ιωάννη που έπεσε στην πρώτη γραμμή στο Αλβανικό μέτωπο, αναφέρεται με λεπτομέρειες στον αγώνα ενάντια των φασιστών εισβολέων και το θάνατο του Ανθυπολοχαγού μας.
Το βιβλίο έχει 355 σελίδες και κάνει αναφορά και στον ίδιο τον συγγραφέα, όπως και σε πολλούς άλλους που έδωσαν τον αγώνα για την Πατρίδα. 
 
 
Ο Γεώργιος Μαυρομάτης Μαθητής στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας (ΣΕΑΚ)