Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

Στρογγυλάκος Ευστάθιος του Γεωργίου

 
Στρογγυλάκος Ευστάθιος του Γεωργίου, Έφεδρος Ανθυπολοχαγός.
 Γεννήθηκε στην Αμφίκλεια το 1917, του 42ου Συντάγματος Ευζώνων.
Φονεύθηκε στο ύψωμα Λεκντούσι στις 27 Μαρτίου 1941.