Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

ΛΑΜΙΑ 1940

Έλληνες αξιωματικοί σε αναμνηστική φωτογραφία στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λαμίας το 1940, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής τους στο ‘’πολεμικό μέτωπο’’. 
Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται ο τότε έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης.

(Πηγή: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)