Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Αναμνηστική φωτογραφία ΔΕΑ το 1938

 
Αναμνηστική φωτογραφία του τότε Εφέδρου Αξιωματικού του (ΠΒ) Ευγενίδη Ιωάννη
(αριστερά της φώτο) στη Θεσσαλονίκη με τον επίσης Έφεδρο Αξιωματικό του (ΠΒ)
 Ευγενίδη Απόστολο (δεξιά της φώτο) και εξάδελφό του το 1938.
 
(Πηγή:ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)