Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης 1940


Ο τότε Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης τον Δεκέμβριο του 1940 στην σκηνή του και στο γραφείο εκστρατείας του, όπου είχε στρατοπεδεύσει με την ‘’Μοίρα Αντιαεροπορικών’’ ως Δκτης, έξω από την πόλη της Άρτας.

(Πηγή:ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)