Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης


Ο τότε Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης από τη Βέροια 
σε αναμνηστική φωτογραφία (πρώτος στο κέντρο) με στρατιώτες του στην πόλη 
των Ιωαννίνων τον Δεκέμβρη του 1940

(Πηγή:ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)