Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

Τελετή Ορκωμοσίας ΔΕΑ (ΤΘ) Σ.Α.ΤΘ Αυλώνας 
 Τελετή Ορκωμοσίας ΔΕΑ (ΤΘ) Σ.Α.ΤΘ Αυλώνας