Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ - ΔΕΑ


 
(Πηγή:Εμού του Ιδίου)