Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 1 Μαρτίου 2013

Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί 1936


Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πυροβολικού σε αναμνηστική φωτογραφία το 1936, στο προαύλιο της "Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών"  στη Θεσσαλονίκη. Η φωτογραφία είναι δωρεά -στο Μουσείο του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ- του τότε ΔΕΑ (ΠΒ) Ευγενίδη Ιωάννη από τη Βέροια και άξιο παρατηρήσεως είναι η χαρακτηριστική ενδυμασία εκπαιδεύσεως που έφεραν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι ΔΕΑ της εποχής.
 
(Πηγή:ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)