Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013

ΔΕΑ & ΥΕΑ 1938-ΣΧΟΛΗ ΥΕΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


O Έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) Ευγενίδης Ιωάννης, το 1938 σε αναμνηστική φωτογραφία (στο κέντρο) ως εκπαιδευτής στη Σχολή  Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών Πυροβολικού Θεσσαλονίκης. Άξιον παρατηρήσεως είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι ΔΕΑ φορούν την τότε χαρακτηριστική "στολή εκπαιδεύσεως".
 
(Πηγή:Ιστορικός Συλλέκτης Βέροιας)