Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΕΦΕΔΡΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ - ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006


(Πηγή:Εμού του Ιδίου)