Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2013

Μνημείο Εφέδρων Αξιωματικών - Λάρισα (Φρούριο)Μνημείο Εφέδρων Αξιωματικών πεσόντων υπέρ πατρίδας, έργο του Αριστ. Κούτρη, 
 δωρεά του εφέδρου αξιωματικού Νικ. Χατζηευθυμίου.

Λάρισα (Φρούριο)