Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

Προτομή Εφέδρου Αξιωματικού Κωνσταντίνου Ν. Παπαηλίου

 
(Πηγή: Νίκος Παπαγιάννης)