Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Έφεδρος Αξιωματικός Στρατονομίας με Harley-davidson WLA το 1953


(Πηγή: Απο το προσωπικό Αρχείο του γιού του εικονιζόμενου
Εφέδρου Αξιωματικού κ.Γιώργου Ορφανίδη)