Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΚΕΡΚΥΡΑ

Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός το 1932 στο Αχίλλειο-Κέρκυρα

(Πηγή: "Ομάδα fb Για την Κέρκυρα που αγαπάμε-Νίκος Δεσίλλας")