Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου Ε.Α 1954

Χειρόγραφο ‘’Αντίγραφο Φύλλο Μητρώου’’ του τότε έφεδρου Ανθυπολοχαγού (ΠΒ) Γαβριηλίδη Ιωάννη από την Καβάλα, το οποίο εκδόθηκε την 19-02-1954 για προσωπική χρήση του ιδίου, και αναφέρετε κατά την περίοδο της θητείας του από 24-04-1951 έως 15-05-1954 (δωρεά κ.Παπούλα Στέλιου στον "ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΒΕΡΟΙΑΣ" ).