Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τρίτη, 6 Μαΐου 2014

Έφεδρος Ανθυπολοχαγός 1940

Ο Ηλίας  Κ. Κάρλος , το  1940 , όταν  υπηρετούσε  Έφεδρος  Ανθυπολοχαγός, 
στη φρουρά  των  Αθηνών. Αρχείο  Ηλία  Κάρλου

(Πηγή:http://photolidoriki.blogspot.gr)