Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΦΕΔΡΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΟΥ ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΥ (ΠΖ) ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ