Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 14 Ιουλίου 2014

Πεσόντες εν Αλβανία Αξιωματικοί‏

Πηγή: "ΧΕΙΜΕΡΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ"  Έκδοση Δ.Ι.Σ. Αθήνα 1966
Από το Συνάδελφο Ιωάννη Κ.Κατσικογιώργο