Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ ΔΕΑ (ΥΠ) ΚΕΥΠ 1979


ΑΠΟΦΟΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗΚΕ ΣΕ ΔΕΑ (ΥΠ) ΚΕΥΠ 19/05/1979


(Πηγή: Από το προσωπικό αρχείο του συναδέλφου Ε.Α Σταύρου Πεντέα)