Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Πρωινή Αναφορά Σχολής Αξιωματικών, ΚΕΥΠ Λαμία


Πρωινή Αναφορά Σχολής Αξιωματικών, ΚΕΥΠ Λαμία, Ιούλιος 1994 (94Β, 229). 
Από αριστερά προς τα δεξιά: Αρχιας ΥΕΑ-Β(ΥΠ) Σκαρβέλης Γεώργιος (Αρχηγός ΥΕΑ), Ανθλγος (ΥΠ) Περιμένης Πέτρος (Δκτης Α' Λόχου ΥΕΑ), Επχιας ΥΕΑ-Β (ΥΠ-Ο) Λαδόπουλος Θρασύβουλος (Α' Υπαρχηγός ΥΕΑ)

(Πηγή: Αρχείο Συναδέλφου Βάκη Λαδόπουλου)