Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών "Δημήτρης ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ"

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Βεβαίωση που εκδόθηκε την 12-2-1954


Βεβαίωση που εκδόθηκε την 12-2-1954 από τον τότε Δκτη της 101 Μ.Π.Π., προκειμένου ο αιτηθείς τότε έφεδρος Ανθυπολοχαγός (ΠΒ) να δικαιολογήσει τα έξοδα της πρώτης μετακίνησης και εγκατάστασης του.

(Πηγή: ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ)